Congrés Internacional Romànic

Santiago Manzarbeitia

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

CV: Doctor en Història de l'Art per la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (1997) amb la tesi «La pintura mural medieval en torno al Alto Campoo» (Palència, 2001) i Premi Extraordinari de Doctorat 1996-1997.

Professor titular del Departament d'Història de l'Art de l'UCM des del 2010, anteriorment va ser professor contractat doctor (2003) i professor associat (2001) en aquest departament. Professor de l'Instituto Universitario Ortega y Gasset (1989-2003).

Des del 2012 és membre de l'Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, amb seu a la Facultat de Filologia de l'UCM. En aquest centre imparteix docència al Màster de Ciències de les Religions.

Professionalment, va ser contractat pel Museo Nacional del Prado per actualitzar el banc de dades d'aquesta institució (1995), i per la Conselleria de Cultura de la Comunitat de Madrid per a l'Inventari de béns mobles de la Diòcesi de la Comunitat de Madrid ( 1991).

Pintura mural arrencada a Castella. La museïtzació de Maderuelo i Berlanga al Museu del Prado.

El controvertit ingrés el 1950 dels murals romànics de la Vera Cruz de Maderuelo al Museo Nacional del Prado, seguit el 1957 pel dipòsit de les pintures baixes de l'ermita de San Baudelio de Berlanga, van contribuir a vertebrar el desenvolupament d'un discurs museològic sobre la pintura medieval espanyola, nou i paral·lel al paradigmàtic de la Col·lecció Reial des de la fundació del museu el 1819. L'evolució i actualització museogràfica dels dos conjunts, culminada el 2010, com també la consegüent reproducció in situ dels murals segovians, són mostra d'esforços consecutius per contextualitzar tots dos conjunts pictòrics romànics castellans.