Congrés Internacional Romànic

Antonio Iacobini

Sapienza Università di Roma

CV: Antonio Iacobini és professor titular d'Història de l'Art Bizantí a la Sapienza - Università di Roma. S'ha dedicat a l'arquitectura a la Mediterrània, des de Constantinoble fins a Venècia, també a les portes de bronze, la pintura, els mosaics i les miniatures entre Orient i Occident i, més recentment, a l'origen de la historiografia sobre l'art medieval.

Entre les seves publicacions destaquen Il Vangelo di Dionisio (1998), Visioni dipinte (2000), Il viaggio disegnato. Aubin-Louis Millin nell’Italia di Napoleone (2012), Fotografare Bisanzio (2022). 

Ha projectat i comissariat les exposicions Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano (Roma 1989) i Il Trionfo sul Tempo. Manoscritti illustrati dell’Accademia dei Lincei (Roma 2002) i ha organitzat diversos congressos, entre els quals Le porte del Paradiso. Arte e tecnologia bizantina tra Italia e Mediterraneo (2006), Medioevo ritrovato (2017) i Incontri mediterranei (2019, 2023). 

És codirector de la revista Arte Medievale i dirigeix la col·lecció «Milion». Ha desenvolupat projectes en col·laboració amb l'Institut national du patrimoine i la Bibliothèque nationale de France.

El cicle pictòric de la Santa Creu de Jerusalem a Roma. Descobriment, restauració i museïtzació (amb Anna Maria D’Achille)

L'any 1913, amb motiu del XVI Centenari de l'Edicte de Constantí, es van descobrir les restes de les pintures murals del segle XII sobre les voltes barroques de la basílica de la Santa Creu de Jerusalem a Roma. Cinquanta anys més tard, l'any 1968, Guglielmo Matthiae va dur a terme una intervenció de preservació que va comportar arrencar les parts més ben conservades del cicle i exhibir-les per primera vegada. Els dos ponents recorreran aquesta llarga història fent ús de la documentació escrita i fotogràfica conservada als arxius de Roma i al del restaurador Arnolfo Angelo Crucianelli. També abordaran els aspectes historicoartístics d'aquest gran conjunt pictòric, tant des del punt de vista de les seves arrels culturals com des del punt de vista del programa iconogràfic.