Congrés Internacional Romànic

Manuela Gianandrea

Sapienza Università di Roma

CV: Manuela Gianandrea és professora d'Història de l'Art Medieval a la Sapienza Università di Roma, on actualment també coordina el programa de doctorat en Història de l'Art, i és vicedirectora del Departament d'Història, Antropologia, Religions, Art i Espectacles. Des del 2009 és conservadora del Museo Domenicano de Santa Sabina all'Aventino de Roma; des del 2021, membre de la Società Romana di Storia Patria, i des del 2023 membre del Consell Científic de la Direcció General d'Arqueologia, Belles Arts i Paisatge de Roma. Dirigeix els projectes científics «Mapping sacred spaces. Form, functions, and aesthetics in medieval southern Italy», amb Tanja Michalsky, Ruggero Longo i Elisabetta Scirocco (Max Planck Institut für Kunstgeschichte - Sapienza Università di Roma), «La scultura altmedievale romana: da ornamento a documento. Studio e catalogazione del Fondo Mazzanti», amb el suport del CISAM i la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma i, amb Chiara Croci i Serena Romano, «Rome aux siècles "obscurs". Les lumières de la communication visuelle, Ve-XIe siècles», finançat per la Swiss National Science Foundation. Comissària de l'exposició L’Egitto a Roma. Dalla storia al mito (Roma, Castel Sant'Angelo, 2008) i diversos congressos internacionals (Fondi nel medioevo, 2013; L'apogeo di Ravello nel Mediterraneo, 2015; Gaeta medievale el al sua cattedrale, 2016; Re-thinking, re-making, re-living christian origins, 2016; Pietro Toesca a Roma e la sua eredità, 2017; Viae urbis. La strada a Roma nel medioevo, 2021; Medioevo europeo e mediterraneo: scambi, circolazione e mobilità artistica, 2022; Roma X secolo, 2023; Mappare ho spazio sacro: dal frammento al contesto - Italia XI-XIV secolo, 2023). Ha impartit classes a la llicenciatura de Conservació del Patrimoni Cultural de la Università Suor Orsola Benincasa de Nàpols, i ha estat professora convidada a la International Itinerant Paleographic School (École des Hautes Études en Sciences Socials, París) i a la Winter School 2019 Transcodification: a multidisciplinary approach (Università degli Studi dell'Aquila). També ha estat becària de recerca a la Masarykova Univerzita di Brno. Dirigeix, amb Pio F. Pistilli la col·lecció d'estudis «Medioevo Mediterraneo» (Campisano Editore), la col·lecció «Esordi» (De Luca Editore) i, amb Stefano Pierguidi i Marco Ruffini, la col·lecció «Studium» (Campisano Editore). És membre del consell de redacció de les revistes Storia dell'Arte, Fenestella, Mirabilia Romae, Rivista di Studi su Roma Medievale, Intrecci d'Arte i del comitè científic de les col·leccions «Corpus della Scultura Altomedievale in Itàlia», «Ecclesiae Urbis», «Quaderni Napoletani di Storia dell'Arte Medievale», «Culture Artistiche del Medioevo» i «Quaderni di Sassovivo. Storia, arte, archeologia». Actualment col·labora amb el CEI, el Dizionario Biografico degli Italiani i l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Les seves investigacions se centren a Roma, el Patrimonium Petri i el sud d'Itàlia a l'edat mitjana, en particular en la interacció entre imatges, obres i espai sagrat, com també en la reinterpretació dels fenòmens artístics a través de l'anàlisi de les fonts i la revisió de la historiografia.

Un context espacial per reconstruir i una museïtzació per reflexionar sobre algunes pintures murals arrencades de l'alta edat mitjana a Roma

La intervenció pretén examinar les pintures murals de l'oratori exterior de la basílica de Sant Adrià al Fòrum i les de la sala VI («oratori marià») dels espais subterranis de Santa Maria in Via Lata de Roma. Es tracta de dos contextos altmedievals sobre els quals sembla oportú tornar a reflexionar, tant pel que fa al tractament de l'espai sagrat original com a l'stacco de les pintures —als anys trenta i seixanta del segle XX, respectivament— i la reconstrucció posterior als espais del Museu de la Cripta Balbi.