Congrés Internacional Romànic

Tiziana Franco

Università di Verona

CV: Professora titular d'Història de l'Art Medieval (L-ART/01) a la Università di Verona des del 2008.


Es va llicenciar en Literatura per la Università degli Studi di Padova el 1983. El 1985-1986 va gaudir d'una beca anual a la Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi de Florència. El 1992 es va doctorar en Història de l'Art per la Università Ca' Foscari Venezia i va ser becària postdoctoral a la Università degli Studi di Torino el curs 1996-97.

Del 1987 al 1998 va ser professora titular d'història de l'art en una escola pública. Del juny de 1998 a l'octubre de 2000, investigadora d'història de l'art medieval al Departament d'Història de les Arts Visuals i de la Música de la Universitat degli Studi di Padova. Del novembre de 2000 al setembre de 2008, professora associada a la Università di Verona. Del 2012 al 2018 va presidir el Collegio Didattico di Beni Culturali d'aquesta universitat. Del 2015 al 2018 va dirigir el Curs interuniversitari d'art (Università di Verona i Università di Trento).

Des del 2018 forma part del consell directiu del CUNSTA (Consell Universitari Nacional d'Història de l'Art). De l'octubre de 2018 al setembre de 2019 va ser la delegada docent de la Università di Verona. Des de l'octubre de 2018 és subdirectora del Departament de Cultures i Civilitzacions i responsable de la seva comissió de docència.


Congressos i ponències

Ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals, entre d'altres, al Museu del Louvre (1996), The Warburg Institute de Londres (2009), el Centre Internacional de Recerca sobre l'Antiguitat Tardana i l'Edat Mitjana de la Universitat de Zagreb (1998, 2003, 2007, 2018), la Université de Lausanne (2012, 2018), la Facultat de Ciències Socials i Humanes de la Universidade Nova de Lisboa (2019), el Congrés Medieval Internacional de Leeds (2006), el congrés dedicat a la Mitja França celebrat a Brussel·les, Gant i Ename (2009), els simposis de Venècia (2010), Berlín (2015) i Boston (2016) de la Renaissance Society of America, i els celebrats a Parma per l'Associació Italiana d'Historiadors de l'Art Medieval (AISAME) (de 2000 a 2008). Ha impartit conferències a les universitats japoneses d'Hokkaido (2015), Rikkyo i Waseda a Tòquio (2017).


Recerca

La seva activitat investigadora tracta principalment sobre la pintura, l'escultura i la miniatura a la regió vèneta des del segle IX fins a la primera meitat del XV. Ha dedicat estudis tant a la pintura tardogòtica al Vèneto —amb una monografia dedicada al pintor venecià Michele Giambono i diverses contribucions sobre Pisanello i Jacobello del Fiore— com a la cultura figurativa a l'àrea alpina, a partir de la seva tesi de llicenciatura, publicada el 1985, dedicada a les pintures del segle XIV de l'església de Santa Úrsula de Vigo di Cadore. Posteriorment va ser una de les comissàries de l'exposició Trecento. Pittori gotici a Bolzano (2000), així com de Atlante Tr3cento. Pittori gotici a Bolzano, i va formar part del comitè científic de l'exposició A nord di Venezia (Belluno, 2007). També ha editat el catàleg d'escultures del Museu Civico di Belluno (1997).

En les seves investigacions ha prestat una atenció especial a l'estudi dels monuments funeraris i a les experiències d'integració de la pintura i l'escultura en l'ornamentació funerària i la decoració de capelles. En els seus estudis més recents ha abordat qüestions relacionades amb les separacions litúrgiques a les esglésies i el que es pot reconstruir del seu entorn, així com la pintura altmedieval, romànica i gòtica a l'àrea del Vènet; en particular, ha documentat com a obra d'època carolíngia l'absis nord de la basílica de Sant Zenó de Verona i la seva decoració pictòrica.

El 2014 va publicar, juntament amb Fabio Coden, un volum monogràfic dedicat a la Basílica de Sant Zenó. El 2015 va ser responsable científica de la reinstal·lació al Museu degli Affreschi G. B. Cavalcaselle de Verona dels dos cicles pictòrics medievals procedents del saceli de Sant Miquel de l'església dels Sants Nazari i Cels de Verona, i va coordinar la producció d'un vídeo amb la reconstrucció digital, sobre bases filològiques, de les pintures en el seu context original.

El 2016 va formar part del comitè científic de l'exposició Il Paradiso riconquistato. Trame d'oro e colore nella pittura di Michele Giambono, celebrada a les Gallerie dell'Accademia de Venècia del 16 de desembre de 2016 al 17 d'abril de 2017. El 2017 va publicar amb Fabio Coden un volum monogràfic sobre les portes de bronze de Sant Zenó; el 2019 va editar amb Daniela Brunelli el volum San Francesco di Paola a Verona. Storia e contesto di un convento diventato sede universitaria, dedicat als edificis que allotgen les facultats d'Humanitats de la Università di Verona. El 2020 va ser una de les comissàries, amb Eveline Baseggio i Luca Molà, del Congrés Internacional «La chiesa di Santa Maria dei Servi e la comunità veneziana dei Serviti (secoli XIV-XVIII)», dins del projecte «Chiese di Venezia, nuove prospettive».

El 2021, juntament amb Francesca Rossi i Fausta Piccoli, va ser comissària de la gran exposició Dante a Verona, 1321-2021. Il mito della città tra presenza dantesca e tradizione shakespeariana i el catàleg corresponent (Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milà, 2021).


Pintures medievals arrencades presents al Museo degli Affreschi i en altres seus de Verona

Presentació de les pintures del sacellum de Sant Miquel a l'església de Sant Nazari i Sant Cels (segles X-XII) tal com estan disposades actualment al Museo degli Affreschi Giovanni Battista Cavalcaselle de Verona, i la proposta de recomposició digital en el context original. Aquest estudi de cas anirà acompanyat d'altres que fan referència a pintures murals arrencades a la zona de Verona, datables entre els segles XII i XIII, que, tot i que tenen gran interès, es troben avui no museïtzades i en condicions d'accessibilitat reduïda.