Congrés Internacional Romànic

Carme Ramells

Museu Nacional d’Art de Catalunya

CV: Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, en l'especialitat de Conservació-Restauració, i postgraduada en Restauració de Llibres i Documents Deteriorats per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Des de gener de 2023 és cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Ha estat conservadora-restauradora de dibuixos, gravats i cartells, i tècnica en reflectografia d'infraroig a l'Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d'Art de Catalunya des de 1998.

Va iniciar la seva activitat professional com a conservadora-restauradora d'obra d'art sobre paper i pergamí, primer a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per, més tard i durant nou anys, fer-ho al camp privat.

Ha estat professora associada de l'assignatura Examen, Diagnòstic i Documentació II, del grau de Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (del 2003 al 2008 i del 2013 al 2018), i ha impartit cursos de postgrau i màster a les diferents universitats catalanes.

Ha participat com a ponent en diferents jornades tècniques, seminaris i congressos, i ha publicat diversos articles relacionats amb la caracterització de les tècniques de dibuix, la intervenció en l'obra d'art sobre paper i el dibuix subjacent en pintura sobre tela, taula i paper.

Incorporació de fragments de pintura mural arrencada als conjunts de Taüll, Burgal i Boí. Nova visió i algunes descobertes (amb Gemma Ylla-Català).

Els cent anys d’història de les pintures murals arrencades del Museu Nacional són l’expressió d’una voluntat continuada de presentar els conjunts de manera afí als seus llocs d’origen.
La recuperació de les pintures no es va acabar amb els primers arrencaments i la instal·lació posterior en absis de fusta el 1923. Alguns fragments murals que no eren de les conques absidals s’exposaren emmarcats, i d’altres, descoberts més tard, es van arrencar en diverses campanyes els anys 1960-70. La seva incorporació a les sales ha estat progressiva, a mesura que se n’ha estudiat la ubicació concreta i s’han restaurat.
El treball dels darrers anys, que culmina aquest 2023, incorpora fragments als conjunts de Sant Climent de Taüll, Sant Pere del Burgal i Sant Joan de Boí. En aquesta ponència presentarem la particularitat de cadascun dels casos i com l’estudi, la intervenció de restauració i la cerca de documentació han determinat l’actual proposta de presentació. La incorporació de fragments enriqueix la visió d’aquests conjunts i facilita noves interpretacions de caire tècnic, cromàtic, iconogràfic o simbòlic.