Congrés Internacional Romànic

Telèfons d'emergència

112 Totes les emergències

092 Policia local

061 Urgències mèdiques