Congrés Internacional Romànic

Botigues

L'horari d'obertura de botigues i centres comercials és habitualment de 9.30 a 21.00 h (amb variacions segons la zona). Tot i que aquests són els horaris habituals, es poden trobar restaurants i botigues obertes tot el dia en zones més turístiques.